Helmers Gallerie                   Valentines Gallerie                   Cees' Gallerie


Biz Gökseki / Kaş / Türkiye'de yaşayan üç sanatçıyız. Göksekideki 75 No'lu evimizde sergiler düzenliyoruz. Evimizde resim, seramik ve fotoğraf sergilerini izleyebilirsiniz. Ayrıca evimiz her zaman sergilerin dışında ilgili ziyaretçiler için açıktır. Bundan başka Valentine Gökseki'deki atölyesinde çocuklar ve büyükler için seramik dersleri veriyor.

Bizim hakkımızda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız resimlerin veya galerilerin üstünü tıklaya bilirsiniz.


Blick von der Galerie Gökseki